وبلاگ مشاوره و رواندرمانی

آئين نامه تأسيس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره

قابل توجه دانشجویان رشته های مشاوره و روانشناسی بالینی

شاید سوالات خیلی از عزیزان باشد که شرایط لازم جهت تاسیس مراکز مشاوره و روانشناسی چیست و قانونا چه کسانی مجوز همچین فعالیت هایی را دارند.

آئين نامه تأسيس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره

 

 
 

مقدمه:

به منظور تحقق اهداف مصرحه در ماده "2" قانون تشکیل سازمان و اجرای وظایف مصرحه در ماده "3" و بند "5" از ماده "4" قانون و نظر به اهمیت و ضرورت سازمان‌دهی فعالیت‌های حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران، آیین‌نامه تأسیس خدمات روان‌شناسی و مشاوره به شرح زیر تدوین و از تاریخ تصویب ملاک عمل برای صدور مجوز به متقاضیان می‌باشد.

 

فصل اول: تعاریف و اهداف

 

ماده1: به منظور رعایت اختصار در این آیین‌نامه به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، "سازمان"، به مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره، "مرکز" و به متقاضی دریافت پروانه تأسیس، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره، "متقاضی" گفته می‌شود.

 

ماده2: مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره به محلی اطلاق می‌گردد که حداقل سه نفر از روان‌شناسان و مشاوران واجد شرایط که دارای پروانه اشتغال از سازمان می‌باشند، به طور فعال و مستمر، مبادرت به ارائه خدمات در آن مرکز نمایند.

 

ماده3: منظور از روان‌شناس و مشاور کسی است که دارای مدرک دکتری تخصصی(PhD) و یا حداقل کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و پروانه فعالیت حرفه‌ای خود را از سازمان دریافت کرده باشد.

 

تبصره: مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور، پس از تأیید وزارتین و درصورت انطباق با رشته‌های مورد اشاره در ماده4 قانون، قابل قبول می‌باشد.

 

ماده4: هدف از تأسیس مراکز خدمات روان‌‌شناسی و مشاوره، سازمان‌دهی به فعالیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران، فراهم کردن زمینه‌های تعاون و همکاری بین اعضای سازمان، توسعه تسهیلات به منظور برخورداری مراجعین از امکانات تخصصی، تقویت حوزه‌های نظارتی و در نهایت تحقق رسالت خطیر سازمان در اعتلای بهداشت روان شهروندان و دریافت کنندگان خدمات روان‌شناسی و مشاوره می‌باشد.

 

فصل دوم: شرایط متقاضیان تأسیس مرکز

 

ماده5: اشخاص حقیقی با داشتن شرایط ذیل و رعایت ملاحظات مندرج در این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به تقاضای تأسیس مرکز اقدام نمایند:

   1) عضویت در سازمان و داشتن پروانه حرفه‌ای از سازمان

2) برخورداری از حداقل پنج سال سابقه مطلوب و مؤثر در ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره بعد از کارشناسی‌ارشد

3) تکمیل برگ تقاضانامه(فرم112) و ارائه مدارک درخواستی به شرح مصرحه در فرم مذکور

4) التزام عملی به رعایت شئونات حرفه‌ای و نظام‌نامه اخلاقی

5) عدم ارتکاب به تخلف حرفه‌ای به شرح مصرحه در ماده 19 قانون و آیین‌نامه مربوطه

6) ارائه مدارک معتبر مبنی بر شرکت مؤثر در دوره‌های کارآموزی و بازآموزی مصوب سازمان

 

تبصره: به هر شخص حقیقی متقاضی تأسیس مرکز، در صورت احراز شرایط فقط یک مجوز اعطا می‌گردد.

 

ماده6: سازمان‌ها، نهادها، ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسه‌های خیریه و نظیر آن، می‌توانند با معرفی اشخاص واجد شرایط به شرح ماده"5" و تکمیل فرم "1-112" نسبت به تأسیس "مرکز" اقدام نمایند.

 

تبصره1: فرم "1-112" مخصوص نهادها و سازمان‌های متقاضی تأسیس مرکز می‌باشد.

 

تبصره2: صحت مدارک ارائه شده به عهده متقاضی است و در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی، مسئولیت آن به عهده وی می‌باشد.

 

ماده7: در صورت قطع همکاری صاحب مجوز با مراکز مصرحه در ماده "6" اعتبار مجوز لغو و ادامه فعالیت درمانی منوط به معرفی فرد واجد شرایط دیگر و صدور مجوز جدید خواهد بود. هم‌چنین ادامه فعالیت درمانی صاحب مجوز قبلی در دیگر مراکز منوط به اخذ مجوز جدید می‌باشد.

 

فصل سوم: ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی مرکز

 

ماده8: به منظور تکریم ارباب رجوع و امکان ارائه تسهیلات درمانی مناسب و رعایت اصل رازداری و شئونات حرفه‌ای احراز شرایط زیر برای مکان مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ضروری است:

1) بهره‌مندی از فضای فیزیکی مناسب، شامل اتاق کار(ویزیت) سالن انتظار و پذیرش، محل بایگانی و سرویس بهداشتی

2) نداشتن معارض حقیقی و حقوقی

3) واقع شدن در منطقه جغرافیایی مناسب که مورد تأیید کمیسیون صدور پروانه باشد.

4) برخورداری ساختمان از نور کافی، دمای مناسب، هوای مطبوع، سیستم تهویه، نظافت، بهداشت و ضوابط ایمنی و استاندارد ساختمانی و مهندسی

 5) برخورداری ساختمان از تجهیزات اداری مناسب و مورد تأیید سازمان

6) موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی و شهرداری منطقه

 

 

فصل چهارم: فرایند رسیدگی به صدور پروانه مرکز

 

ماده9: کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون تخصصی رسیدگی و صدور مجوز تأسیس مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره" با ترکیب زیر تشکیل و مسئولیت بررسی و صدور پروانه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی تأسیس مرکز را عهده‌دار می‌باشد:

1) دو نماینده به انتخاب شورای مرکزی سازمان

2) معاون پشتیبانی و اجرایی سازمان

3) رییس یا دبیر هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات

4) معاون آموزشی‌ـ پژوهشی سازمان

5) دبیر کمیسیون تخصصی

 

ماده10: اعضای کمیسیون پس از تصویب شورای مرکزی با حکم رییس سازمان منصوب و شروع به کار می‌نمایند.

 

ماده11: کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه دستورالعمل داخلی را تدوین و به تصویب شورای مرکزی برساند.

 

تبصره: تعداد و زمان جلسه‌های کمیسیون با نظر اعضا تعیین و به دبیر کمیسیون ابلاغ می‌گردد.

 

فصل پنجم: تخلفات

 

تعریف تخلف: به استناد آیین‌نامه هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی، عدم رعایت نظامنامه اخلاقی و شئونات حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف حرفه‌ای و اجحاف به مراجعان و نادیده گرفتن تعرفه و عدول از مقررات حرفه‌ای، تخلف محسوب می‌‌‌شود و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های مشروحه زیر محکوم می‌گردند:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده مرکز و شخص

ج: توبیخ کتبی مرکز یا شخص با درج در نشریه سازمان

د: تعطیلی موقت مرکز از یک ماه تا یک سال

ه: ابطال دائمی پروانه مرکز

 

ماده 12: مراکز خدمات روان‌‌شناسی و مشاوره تحت پوشش سازمان براساس شاخص‌های مصوب شورای مرکزی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌گردند و از مراکز فعال به نحو شایسته‌ای تقدیر به عمل می‌آید. زمان و چگونگی تقدیر پس از تصویب رییس سازمان، توسط کمیسیون تخصصی اعلام می‌گردد.

 

 

فصل ششم: مقررات ویژه

 

ماده13: تابلو، تعرفه و منشور اخلاقی باید در معرض دید مراجعین باشد.

 

ماده14: چاپ سربرگ، کارت ویزیت، مهر، تابلو و تبلیغات باید براساس قوانین جاری کشور و آیین‌نامه‌های مصوب شورای مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح قانونی باشد.

 

ماده15: رعایت ضوابط، مقررات و تعرفه‌های مصوب مراجع ذیصلاح قانونی ضروری است.

 

ماده16: مراکز تحت پوشش سازمان می‌توانند با نظارت و تأیید سازمان و با رعایت ملاحظات قانونی مبادرت به انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی، انتفاعی و خیریه جهت ارائه خدمات روان‌شناسی و

مشاوره نمایند. ارسال نسخه‌ای از قرارداد به سازمان الزامی است.

 

تبصره: امکان برگزاری دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و دانش‌افزایی تخصصی روان‌شناسان و مشاوران صرفاً پس از اخذ مجوز لازم از سازمان توسط مراکزی که مدیریت فنی آن دارای درجه دکتری باشد مقدور و میسور خواهد بود.

 

ماده17: نصب اصل مجوز تأسیس مرکز، تعرفه و منشور حقوق مراجعین در محل فعالیت و در معرض دید مراجعین الزامی است.

 

ماده18: قبل از هرگونه جابه‌جایی و نقل و انتقال مرکز، باید مراتب به سازمان اعلام و تأییدیه لازم دریافت گردد.

 

ماده19: در صورت تصمیم به تعطیلی دائم یا موقت مرکز، باید مراتب با ذکر دلایل و مستندات حداقل یک ماه قبل به اطلاع سازمان برسد.

 

تبصره: مسئولیت خدمات روان‌شناسی و مشاوره توأماً به عهده مدیر فنی مرکز و روان‌شناس و یا مشاور ارائه دهنده خدمات می‌باشد.

 

ماده20: دریافت کننده پروانه به عنوان مدیر فنی مرکز، مسئولیت فعالیت‌های حرفه‌ای را عهده‌دار و در مقابل آن پاسخگو می‌باشد.

 

ماده21: نصب تابلوی روان‌‌شناسان و مشاوران عضو مرکز باید براساس الگوهای اعلام شده از سوی سازمان باشد.

 

ماده22: مدیر فنی مرکز موظف است اهم فعالیت‌های مرکز را هر سه ماه یکبار به اطلاع سازمان برساند.

 

ماده23: تشکیل پرونده روان‌شناختی و یا مشاوره‌ای و نگهداری صحیح برای هر یک از مراجعین ضروری و مسئولیت آن به عهده مدیر فنی و روان‌شناس یا مشاور مربوطه می‌باشد.

 

ماده24: مجوز مرکز غیر قابل انتقال به شخص دیگر می‌باشد.

 

ماده25: به کارگیری افراد غیرمجاز در امور مرتبط با روان‌‌شناختی و مشاوره اکیداً ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. ماده26: هرگونه تبلیغات حرفه‌ای مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره منحصراً با مجوز کتبی سازمان صورت می‌پذیرد.

 

این آیین‌نامه مشتمل بر شش فصل و 26 ماده، 7 تبصره و دو فرم پیوست در جلسه روز دوشنبه مورخ 16/10/1387 مورد تصویب شورای مرکزی سازمان قرار گرفت و از همان تاریخ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 19:18  توسط مجید  |